മണ്ണൂർ കുരിശിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം
 
 

പുതുക്കി പണിയുന്ന  മണ്ണൂർ കുരിശിൻ തോട്ടിയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി . ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവക മെത്രാപോലീത്തയുടെ കല്പനപ്രകാരം പള്ളി  വികാരി വെരി . റെവ . ബഹനാൻ പതിയാരത്തുപറമ്പിൽ കശീശയാണു കല്ലിടൽ നടത്തിയതു . നവംബർ മാസം 2 ആം തിയതി മലങ്കരയുടെ മഹാ പരിശുദ്ധനായ പരുമല തിരുമേനിയുടെ പെരുന്നാൾ പള്ളിയിൽ  വച്ചു നടത്തിയതിനു ശേഷം ആയിരുന്നു കല്ലിടൽ നടത്തിയതു . ചടങ്ങിൽ  ഇടവക പട്ടക്കാർ  , പള്ളി മാനേജിംഗ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ , കുരിശ് പുനര്നിർമ്മാന കമ്മറ്റി അംഗങ്ങൾ, ഇടവകയിലെ ജനങ്ങൾ  എല്ലാവരും  പങ്കെടുത്തു.  ശിലാസ്ഥാപാനത്തിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പള്ളിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് .