കീഴില്ലം കുരിശ്ശ് കൂദാശ
 
 

 പരിശുദ്ധനായ  യെൽദൊ മാർ ബസേലിയോസ്  ബാവയുടെ  നാമത്തിൽ ഉള്ള കീഴില്ലം കുരിശിൻ  തോട്ടിയുടെ കൂദാശ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവക മെത്രാപ്പോലീത്ത മാത്യൂസ്‌ മാർ അഫ്രേം തിരുമനസുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ  മാസം 1 ആം തിയതി നടത്തുവാൻ  നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു . വിശദ വിവരങ്ങൾ നോട്ടീസ് മുഖേന പിന്നീടു അറിയിക്കുന്നതാണ് .