മണ്ണൂർ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കണ്‍വെൻഷനും പെരുന്നാളിനും 2017
 
 

  മണ്ണൂർ  സെൻറ് ജോർജ്  ബേതലെഹേം യാക്കോബായ സുറിയാനി  പള്ളി 

മണ്ണൂർ സിറിയൻ  ക്രിസ്ത്യൻ കണ്‍വെൻഷനും  പെരുന്നാളും  
2016 ജനുവരി 7  മുതൽ 14 വരെ 

 


എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 6.30 മുതല്‍ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ തല്‍സമയം പള്ളിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.